Loading...

 YESHUA – mystikernes mester

Et foredrag, der vil give dig et helt nyt, frisk og revolutionerende billede af Yeshua.

Den kristne kirke har aldrig favnet omfanget af Yeshua´ lære. Den har med sit ensidige fokus på tro, dogmer og ritualer undertrykt det mystiske element af Yeshua´ lære – og dermed udstødt betoningen af menneskets indre udvikling og egne erfaringer med Det Gudommelige, der kommer ud af bøn, meditation og selverkendelse.

Yeshua talte, som alverdens mystikere før og efter ham, om Det Guddommelige som Enheden, den evige Væren, vi i hvert eneste øjeblik har adgang til, når vi via selverkendelse formår at komme rent tilstede i nuet. En Væren, som vi ikke kun har adgang til, men som vi ER, når vi er tilstede i nuet – og som udtrykker sig i rette relationer til alt levende.

“Når de, som leder jer, siger til jer: ´Se! Riget er i himlen´ så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: ´Det er i havet!´ så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at i er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.” – Yeshua, Thomas-evangeliet.

På samme måde har kirken fjernet sig fra Yeshua´ lære om menneskets iboende, healende krafter, selvom de hellige skrifter vrimler med beretninger om helbredelser og undere.

Denne bog præsenterer Yeshua som menneske, mystiker og mester, hvis lære er betydelig anderledes end kirkens kristendom, og lægger sig i den esoteriske mystiker-tradition, der til alle tider har peget på Væren som frelsen.

“Den, som kender alt, men mangler sig selv, mangler alt.”

– Yeshua, Thomas-evangeliet


Recent Comments

Elltess 9 måneder ago

Propecia Linea Cialis Lilly Pas Cher Where To Order Generic Bentyl Best Website cialis Precio Cialis Uso Diario

Add Comments