Loading...

BEVIDST LEDELSE

Ny bog gør op med værktøjs- og tekniktænkningen inden for ledelseudvikling i Danmark

Dagens ledere af fanget i et voldsomt krydsfelt.

Udefra er de pressede af den fjerde industrielle revolution, der er i gang med stormskridt – tænk nano- og robotteknologi, tingenes internet, 3D-print, kunstig intelligens, kvantecomputere, autonome køretøjer og mobile enheder med hidtil uset regne- og lagringskraft. Alle markeder, uanset branche, er derfor præget af store forandringer, der kommer hurtigere og hurtigere. Det skal dagens ledere forholde sig til – og enhver organisations interne liv er præget af det (øgede krav om resultater og innovation, pressede deadlines, øget kontrol og målstyring, kortere og kortere levetid for produkter, hyppige organisationsændringer mv.). 

Køb den her

 

Samtidigt er der kriser inden for snart sagt alle betydende dele af vores samfundsstruktur: sundhedssystemet er i krise – det har svært ved at honorere kravene om kort ventetider, nye behandlingsformer og integration af de såkaldte alternative behandlingsformer. Uddannelsessystemet er i krise – det har svært ved at forberede de studerende fornuftigt til den meget foranderlige virkelighed anno 2016. Det økonomiske system krakkede i 2008, og lader til at have en indbygget svaghed, der leder til at nogle få tjener voldsomt meget, imens det går ud over de mange, dyrene og miljøet.  Og endelig er der miljøet, der er ved at bukke under.

Dette lægger også et pres på virksomhederne.

Samtidigt ved vi, at medarbejdere trives og præsterer bedst, når deres nærmeste leder er nærværende, autentisk, empatisk, klart kommunikerende og evner at tale formål og mening.

Endelig har lederne selv behov for at deres ledelsesgerning gavner og giver mening for dem selv, deres medarbejdere og en større sammenhæng, og en længsel efter for at være et menneske i balance, der også har overskud til dem selv og deres kære i privatlivet. 

Kultivering af bevidsthed

Derfor har ledere ikke brug for værktøjer og teknikker men brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå helheder og større sammenhænge.

Bevidst Ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel- og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer. 

“Dette er en ambitiøs bog, der bygger på buddhistisk filosofi og inddrager tanker fra Descartes, Aristoteles, Einstein og Adam Smith. Men vi ledere har brug for at være ambitiøse! Pointerne og redskaberne i denne bog er vigtige og yderst relevante i en tid, hvor vi er udfordret af økonomien, migration, terrorisme og klimakrise. Virksomheder har sammen med staterne en central rolle i forhold til at finde løsninger og svar på disse enorme udfordringer. Og den enkelte leders bevidsthed er helt afgørende. Efter endt læsning, giver det mening, at en god leder i dag bør være interesseret i bevidsthed fremfor flere værktøjer. Ledere må se sig selv og deres organisation som værende forbundet med hele verden.”

– Christian Stadil, Owner Thornico A/S

FREEING YOUR MIND – an introduction to MINDFULNESS and basic Buddhist philosophy 

’Bo Heimann offers us a clear, insightful and deeply wise book about the philosophy, ethics and attitudes behind the bare techniques of meditation. He reminds us of the original intentions and context of these practices, and invites us to reflect upon the potential danger of over-simplifying meditation to fit in the modern world: that meditation may become a caricature of itself, losing its transformational essence.’ – Shauna Shapiro, Ph.D. Co-Author of Mindful Discipline, and and The art and science of Mindfulness

Get the book here

Mindfulness is about a lot more than being present and non-judgmental present in the moment. Buddha himself spoke of non-oblivion, the ability to distinguish between the useful and the non-useful, and about the cultivation of the mind with the goal of achieving that full insight that enables us to see reality as it is. Mindfulness is about freeing your mind. This book presents Mindfulness in the context of basic Buddhist philosophy in an academic and yet accessible form. It delivers an overview that provides an understanding of the use of the techniques through the underlying philosophy.

The two forms of meditation forming Mindfulness – Shamatha (calm serenity) and Vipashyana (insight) – is presented and explained, and Metta- and Tonglen meditations, that meaningfully complements Mindfulness techniques, is introduced. Finally the book outlines possible steps further into the non-dual philosophy, Dzogchen. The book contains 12 guided meditations.

SKABFRIHED I DIT SIND – en grundlæggende introduktion til Mindfulness og den buddhistiske tænkning bag

Køb den her

Køb E-bog her

Mindfulness handler ikke kun om at være nærværende og ikke-dømmende til stede i nuet. Buddha selv talte om ikke-forglemmelse, evnen til at skelne imellem nyttigt og ikke-nyttigt og kultivering af sindet med det mål at opnå fuld indsigt, der gør os i stand til at se virkeligheden som den er. Mindfulness handler ultimativt om sindets befrielse.

Denne bog præsenterer Mindfulness-teknikkerne og den buddhistiske tænkning bag dem i en kildetro, akademisk troværdig og dog let tilgængelig form. Den tager udgangspunkt i teknikkernes buddhistiske oprindelse og leverer en overbliksskabende indføring, der giver en grundlæggende forståelse for sammenhængen imellem teknikkerne og den bagvedliggende filosofi.

De to meditationsformer, der udgør Mindfulness – Shamatha (rolig hvilen) og Vipassana (indsigt) – præsenteres og forklares, og derudover beskrives Metta- og Tonglen-meditationer, der meningsfuldt komplementerer Mindfulness-teknikkerne. Endelig skitseres mulige skridt videre ind i den non-duale filosofi, Dzogchen.

Bogen indeholder 12 guidede meditationer.

U’et – kritik og perspektiver

Her er præcis og praktisk inspiration til alle, der kender til Teori U og vil arbejde videre med den.

Køb den her

Otto Scharmers Teori U skifter vaner og rutiner ud med nærvær og innovation. Den forklarer, hvordan vi har kilden til en bedre fremtid i os og selv er vores vigtigste ledelsesværktøj.

Men hvis vi virkelig vil forstå U’ets muligheder, må vi gå mere i dybden med Scharmers tanker, end vi hidtil har gjort. Blandt andet ved at spørge:

 • Har vi taget for ukritisk imod Teori U?
 • Hvor klare er dens begreber egentlig?
 • Overser den magt og moral i organisationer?

Læs uddrag PDF

Hvad er ego?

Samtaler med bla. Eckhart  Tolle, Byron Katie, Richard Moss, Lars Muhl, Erik Pema Kunsang, Denko Mortensen, Dan Millman og Gangaji om sindets natur.

Køb den her

Køb E-bog her

Se video om antologien ‘Hvad er Ego?’

I denne antologi tager Bo Heimann fat i nogle af de grundlæggende spørgsmål om menneskesindets natur. For hvad er egentlig menneskets sande natur? Hvad eller hvem er det ‘jeg’, vi identificerer os med? Indeholder vi både himmel og helvede, det gode og det onde, Gud og Djævelen? Og kræver det religiøsitet, terapi eller meditation at blive fri af vores ødelæggende selvoptagethed?

Disse spørgsmål bliver vendt og drejet i en række samtaler med nogle af verdens førende tænkere fra forskellige religiøse og psykologiske traditioner.

”Det er tid til, at vi kigger indad og erkender, at den eneste sande og varige revolution er den, der begynder inde i os selv. At finde vores egne svar på spørgsmålet ‘Hvad er ego?’ – Bo Heimann

Heimann Mindfulness APP

Kom godt i gang med din Mindfulness-praksis, eller få hjælp til at styrke den, du allerede er i gang med.

APP´en indeholder:

 • Videoer
 • Tekster om filosofien, teknikkerne, den modstand du vil møde, om at sidder korrekt og om hvordan du får det gjort i en travl hverdag
 • Guidede meditationer i flere længder
 • Løbende nyheder

 

APPLE

ANDROID

 

Bogen ‘Skab frihed i dit sind – en grundlæggende introduktion til Mindfulness og den buddhistiske tænkning bag’ er et godt supplement til APP´en.

Se introduktionsvideo til Appen 

FØLELSER I LEDELSE  (antologi – Bo Heimanns kapitel handler om Mindfulness og følelser)

Køb den her

Følelser er ikke længere noget, vi gemmer væk i privatlivet. De betragtes tværtimod som intelligente værktøjer for den selvbevidste leder. Denne bog henvender sig til dig, der ønsker at vide mere om, hvad den emotionelle vending kan betyde for dagligdagen som leder eller medarbejder i nutidens organisationer. Når det gælder ledelse, så er følelserne nemlig for alvor kommet på mode.

Følelserne er kommet ud af skabet, ikke for følelsernes skyld, men fordi følelserne i dag betragtes som en ressource og produktivkraft – et redskab i jagten på trivsel, effektivitet og bedre bundlinje. Ledelse er blevet en følelsesdisciplin, og evnen til at forstå og regulere følelser i sig selv og andre er blevet en eftertragtet ledelseskompetence. Denne bog rummer bud på, hvordan du kan bruge følelser på arbejde og derved øge energien og engagementet. Samtidig leverer bogen kritiske perspektiver, der belyser, hvad der sker, når følelserne på arbejde tager overhånd, eller når medarbejdere og ledere kommer i klemme i kravet om at det personlige engagement.

NÆRVÆR I NUET (inkl. CD)

Køb den her

Stress af med åndedrætsteknikker og meditation – vores livsform er i det postindustrielle samfund blevet så hæsblæsende, at stress er blevet en folkesygdom. I Nærvær i nu’et fokuserer forfatterne på, hvordan det er muligt at afvæbne stressen, så den ikke tager overhånd og bliver en sygdom.

Hovedtesen er, at stress forårsages af tanker, som løber af med os. Yogaen kan give os nogle værktøjer til af skabe balance i krop og sind og dermed få kontrol over tankerne. Det drejer sig først og fremmest om øvelser i åndedrætsteknik og meditation. Sæt den medfølgende CD i cd-afspilleren, og du bliver professionelt guidet igennem øvelser, som giver dig mulighed for at stresse fuldkommen af. 

NÆRVÆRETS KRAFT – og kunsten at lede sig selv

Køb den her

Se video om bogen ‘Nærværets Kraft’

Det indre lederskab handler ikke om management, modeller og værktøjer, men om den, man er. Ofte taler man i for høj grad grad om, hvad ledere gør, og hvordan de gør det, og for lidt om, hvem de er og deres indre lederskab. Denne bog giver vejledning til, hvordan man kan arbejde med og finde ind til sit eget nærvær.

Forfatterne leder en gennem øvelser, meditation, og refleksioner og gennem bogens temaer, opdelt i 5 A’er:

 

 1. Ansvar – Tag ansvar for dit liv.
 2. Accept – Slut fred med fortiden og omfavn nutiden.
 3. Adfærd – Optræd bevidst og assertivt.
 4. Agenda – Erkend det dybeste formål med dit liv.
 5. Action – Sæt handling bag dine ord.

Via de fem A’er opdager man nærværets kraft. Og ud af nærværet dukker sandheden om ens liv op: Hvem og hvad man virkelig er, og hvad man er her for at bidrage med.  Med den viden kan man skabe lederskab i sit liv. Og vel at mærke lederskab af en helt anden karakter end den, der bygger på disciplin, planlægning og strategi. Dette lederskab handler om, at man dybt indefra ved, hvad man gør og siger – og hvorfor. 

VÆRDIER MED MENING

Køb den her

Et filosofisk opråb om etisk funderede værdiprocesser i erhvervslivet. Det er bogens hovedpointe, at en etisk funderet værdiproces kan give øget personlig, social og økonomisk gevinst. Bogen er skrevet som et opråb om at tage et større ansvar, om at værne om hinanden og den globale forfatning.

Lennons Længsel

John Lennon mistede sin mor to gange. Første gang som femårig. Anden gang som syttenårig.

Første gang var det forfærdeligt. Anden gang var det et næsten dræbende slag, som John aldrig kom sig over, og som kom til at dominere hans liv og sangskrivning.

Køb den her

Denne bog vil give dig et unikt indblik i Beatlens indre liv, og en forståelse for, hvordan han brugte sin sangskrivning til at udtrykke og bearbejde tabet af moderen. Mere end en bred biografi er denne bog en guide til John Lennons vigtigste sange – den er et psykologisk nærgående portræt af én af 1900-tallets største kulturpersonligheder.