Loading...

Yeshua – Mystikernes Mester

Yeshua – Mystikernes Mester er en genrejsning af det feminine princip, og anviser en vej tilbage til Yeshua og Mariam Magdelenes oprindelige lære om nærvær, kærlighed og tilgivelse.

Udkom på Parzifal nov. 2008.
”Riget er i jeres indre og for jeres øjne.
Når I kender jer selv, da skal I blive kendt.”
– Yeshua, Thomas-evangeliet
Kan købes på vores Webshop

”2000 år med en patriarkalsk og hierarkisk religion har været medvirkende til veens ubalance. Overgreb på kvinder, børn, miljø og dyr er alt sammen tegn på fraværet af nærvær og det feminine. Nu er balancen så småt på vej til at blive genoprettet. Desværre medvirker kirken ikke aktivt nok selv,” siger Bo Heimann, forfatter til Yeshua – Mystikernes Mester.

Bogens grundlæggende pointe er, at Yeshua – som alverdens mystikere før og efter ham – talte om Det Guddommelige som den evige Væren, som udtrykker sig i rette relationer til alt levende: hjertets kærlighed og tilgivelse.

”Sådan blev Yeshua aldrig forstået af Peter og Paulus, hvis efterfølgere i samspil med den romerske kejsermagt udraderede den individorienterede, esoteriske lære om indre udvikling, og gjorde Logos (det maskuline princip) eneherskende, mens Sophia (det feminine princip) – præsenteret ved Mariam Magdalene – blev skændet og udstødt,” siger Bo Heimann.

Dermed er de troende, ifølge Bo Heimann, også blevet gjort til passive statister.

”Men det er erfaringer, menneskene i 2008 oplever som kernen i deres religiøsitet. De vil mærke freden. De vil nyde at være i deres krop. De vil mærke taknemmeligheden over at være i live. De vil sanse saligheden. De vil mærke Det Guddommelige og være ét med det. De vil forstummes af stilheden, forsvinde i den rene Væren, gøres høje af klarheden og bløde af kærligheden – og gå ud i verden og handle mod alt levende ud fra en grundtone af kærlighed. Sand religiøsitet er inkluderende og kommer ud af erfaringer. Alt det favner den ekskluderende kirke ikke,” siger Bo Heimann.

På samme måde har kirken, ifølge Bo Heimann, fjernet sig fra Yeshua´ lære om menneskets iboende skabende og healende kræfter, selvom de hellige skrifter vrimler med beretninger om helbredelser og fysiske manifestationer.

“Det er en vigtig bog, Bo Heimann har skrevet. Vigtig fordi den er et godt skridt i retning af at få ryddet op i de fastlåste dogmer omkring Yeshua – og derfor et vigtigt skridt i retning af helbredelse af det kollektive, arketypiske plan.”

– Lars Muhl, forfatter til bla. Gral og Det knuste hjertes visdom.


Add Comments