Loading...

 PERSONLIG POWER

Et intensivt og udfordrende kursus over tre dage i personligt lederskab for dem, der oprigtigt ønsker at lære at tage ansvar for den måde, de leder sig selv på.

Dette kursus handler om at prøve dig selv af i praksis – om at samle værdifulde, personlige erfaringer fra den kontante feedback, du vil få på baggrund af en lang række konkrete øvelser. Derdudover vil du stifte bekendtskab med en afpasset mængde af relevante ledelsesværktøjer, modeller og teorier.

Når alt kommer til alt er vores vigtigste ledelsesværktøj os selv – uanset hvor vi befinder os i organisationen. Derfor tager dette kursus udgangspunkt i den enkelte kursist på en måde, så processen i det personlige arbejde opleves nærværende, nærgående og personligt: Det handler om hvad du gør og siger, hvad du vælger ikke at gøre og ikke at sige, hvad grundene kan være til, at du vælger at gøre som du gør, hvad du får ud af det, og hvad du kan gøre anderledes. Altsammen i en uhøjtidelig, tillidsfuld og udfordrende atmosfære.

Som kursist vil du i løbet af kursets tre dage igen og igen blive beriget med assertiv feedback fra både medkursister og undervisere – bl.a. med udgangspunkt i videooptagelser, personlig coaching, en DiSC eller JTI/MBTI-test, du har lavet inden kursusstart. Vi vil også arbejde i dybden med en ´egen vanskelig situation´, du ligeledes har forberedt hjemmefra.

Du vil med andre ord få større bevidsthed omkring områder, der støtter din individuelle, personlige udvikling.

DU VIL BLIVE KLOGERE PÅ SPØRGSMÅL SOM:

Hvor assertiv er min kommunikation egentlig?

Hvordan tolker andre mit kropssprog?

Fremfører jeg mine pointer klart og tydeligt?

Hvad kan jeg gøre for at få større gennemslagskraft?

Lytter jeg reelt, når andre taler?

Formår jeg at skabe tillidsfulde relationer?

Hvorfor siger jeg ikke bare det, jeg tænker?

Hvordan bliver jeg bedre til at puste energi ind i en gruppe?

Hvad er grunden til, at jeg begrænser mig selv?

Hvordan styrker jeg mit nærvær?

KURSET HENVENDER SIG TIL alle slags medarbejdere, der har et ønske om at blive mere bevidst om, hvordan de leder sig selv – og som er indstillet på at arbejde med sig selv og modtage personlig feedback i processen. Som kursist vil du både som med- og modspiller komme tæt på dine medkursister (du skal bla. agere personlig coach for en af dine medkursister).

KURSET HANDLER OM AT PRØVE TING AF I PRAKSIS – og er derfor bygget op omkring en lang række øvelser, der giver grundlag for feedback. Teoretiske oplæg og diskussioner i plenum vil selvsagt være en del af kurset, men eftersom den bedste læring kommer af at prøve ting af på egen krop, vil langt størstedelen af tiden blive brugt på praksis og efterfølgende feedback.

På kurset vil vi kortfattet teoretisere over begreber som bl.a. assertion, klar tale, aktiv lytning, levende kropssprog, sætte grænser, respekt, selvansvarlighed, overbevisende stemmeføring og hæmninger – men vi bliver for alvor klogere på os selv og andre ved at prøve tingene af i praksis.

Underviserne er rutinerede i feedback dialogen, og fokuserer på at give den enkelte kursist unik feedback. De går tæt på – og udfordrer på en udviklende og respektfuld måde.

SOM KURSIST VIL DU EFTER KURSET komme hjem med en masse oplevelser og erfaringer, der har givet dig større bevidsthed om egne udviklingspunkter. Du vil efter tre dages konkret træning og feedback have øget dit nærvær, selvværd og ansvarlighed mht. at tage ansvar for dig selv, din kommunikation og dine relationer til andre – ikke mindst når det kommer til at turde hvile roligt i dig selv og mene hvad du mener. Du vil have en fornyet begejstring og grundlæggende tro på egne evner.


Add Comments