Loading...

Individ

Jeg har som selvstændig siden 2004 hjulpet en bred vifte af mennesker med deres udvikling – under følgende overskrifter:

Læs mere herunder:

 

Coaching (‘live face to face’ på Frederiksberg eller over tlf./Skype)

Med nærvær og åbenhed som grundlag arbejder jeg primært kognitivt og eksistentielt.

En kognitiv indgangsvinkel tager udgangspunkt i og lægger vægt på den tænkning, du har i forbindelse med de situationer, du befinder sig i.

Ambitionen er at hjælpe dig til refleksioner, så du kan se nye sammenhænge, der kan lede til erkendelser om dine værdier, holdninger og valg – så du får muligheden for at træffe mere frie, meningsfulde valg.

Coaching-sessioner kan være meget kontante, mål- og handlings-orienterede. Du er qua tavshedspligt sikret fuld anonymitet.

 

Eksistentielle samtaler

’Nærvær er den største gave, vi kan give’. Vi mødes livet igennem af udfordringer og valgsituationer, der leder til tvivl og med mellemrum angst.

At lære os selv at kende er en fortløbende proces.

En åben udveksling i et tillidsfuldt rum – hvor alt er tilladt; hvor du ikke kan være forkert – med en nærværende lytter giver ofte både oplevelsen af healing og afklaring.

Meditative og transpersonlige perspektiver kan evt. inddrages. Du er qua tavshedspligt sikret fuld anonymitet.

Medie-træning

Jeg kan hjælpe dig med at få kommunikeret dit budskab – vi træner foran kamera´et, ser optagelser igennem, sluger kameler, diskuterer ord, mimik og kropssprog… og prøver igen. Og igen.

 

Skrive-coaching

Har du ambitioner om at skrive, men svært ved at komme i gang? Har du en tekst, du gerne vil have professionelle øjne på? Har du været i gang, men er gået i stå? Er du i tvivl om prioriteringen af dit stof, hvad det vigtigste i din historie er, eller noget helt femte? Jeg kan hjælpe dig videre.

 

Se evt. også
Silent Mindfulness Retreat, Personlig Power, Det Coachende Lederskab og Self Managing Leadership.


Add Comments