Loading...

ENNEAGRAMMET

– nøgle til større selvindsigt og bedre samarbejde

Enneagrammet er græsk for ´ni-modellen´. Den tilbyder en dyb indsigt i ni forskellige personlighedstyper, deres vanemæssige reaktioner og adfærdsmønstre og positive ressourcer.

Et introducerende foredrag om Enneagrammet varer to timer.

Modellen kan anvendes ifm. workshops i kommunikation, teambuilding, konfliktløsning og ved proceskonsultation eller individuel coaching. Workshops kan skræddersyes til både to- eller tredags forløb. Modellen giver en dyb forståelse for både egne og andres vanemæssige reaktioner og adfærdsmønstre, og danner dermed grundlag for større forståelse og respekt for menneskers forskelligheder.

  1. perfektionist, puritaner
  2. hjælper, den omsorgsfulde
  3.  udretter, stræber
  4. kreatør, melankoliker
  5. iagttager, udforsker
  6. realist, skeptiker
  7. idemager, eventyrer
  8. retningsgiver, frontkæmper
  9. mægler, fredselsker

Cirklen, der symboliserer menneskets helhed, indeholder en 9-takket stjerne hvis spidser repræsenterer en personlighedstype. Hver type har forbindelse til to andre typer gennem to linier i cirklen. Desuden har typen forbindelse til to andre typer, der ligger på hver side af typen.

Med enneagrammets indsigt opnår vi dels større indre ro og større frihed i vores handlemønstre – begge dele til fordel for både sig selv og andre.

Stor selvindsigt er en præmis for at

Stor indsigt i andre giver

 

 

 

 


Add Comments