Loading...
Corporate Mindfulness Programme

Corporate Mindfulness Programme

– kulturforandringer med Mindfulness som forandringsagent. Få en mere mindful og bedre samarbejdende organisation med mindre sygefravær

Et 16 ugers Mindfulness-program, der udmærker sig ved at være et kulturelt change management-forløb, der kultiverer stress, samarbejdsformer, glæde og effektivitet.

Programmet understøttet as APP´en ‘Heimann Mindfull’ og bogen ‘Skab frihed i dit sind’.

‘Culture eats strategy for breakfast’. ‘Vanens magt er stor’.

Vi kender alle til sandheden i disse udsagn. Genuine forandringer kan ikke skabes ude- eller ovenfra, men kun indefra.

Derfor er Heimann Corporate Mindfulness et 2 x 8 ugers program med én ugentlig samling af 1,5 time de første 8 uger og daglig træning i arbejdstiden sammen med kollegerne støttet af tekster, APP og videoklip (de sidste 8 uger én samling hver 14. dag).

Deltagerne vil få:

  • Større indre ro – og dermed nedsat oplevelse af anspændthed/stress
  • Klarhed over deres sinds bevægelser – og dermed mulighed for at styre det i større grad
  • Indsigt i nyeste hjerneforskning
  • Indblik i deres nervesystem – og forståelse for, hvordan de undgår ´den indre kemiske borgerkrig´
  • Erkendelser omkring, hvordan de selv med deres tanker, tolkninger og holdninger og attituder har meget stor indflydelse på, om de oplever ro, tilfredshed og glæde…eller ej.
  • Konkrete råd mht. hvordan de mere nyttigt kan arbejde med mails, kalender, møder mv. i dagligdagen

Ledere og medarbejdere – på tværs af alle fag og brancher – er i dag udfordret af stor travlhed og opgavers kompleksitet. Kravene til dem vil imidlertid næppe blive mindre fremover. Derfor er det afgørende, hvilken indstilling de går til opgaverne med.

Mindfulness har vist sig at være et helt afgørende værktøj, der kan give os mulighed for at være aktivt og nærværende til stede i en meget travl hverdag med en venlig og viis attitude.

Mindfulness kan introduceres og instrueres, så alle kan være med, samtidigt med at traditionen respekteres. I dag foreligger så mange videnskabelige resultater, der understøtter Mindfulness’ positive effekter.

I dette program forstår og arbejder vi med Mindfulness som både opmærksomheds-træning (attention), kultivering af formål (intention) og en bevidst valgt måde at gå til liv, medmennesker og opgaver på (attituder). På den måde bliver det tydeligt, at vi kan arbejde med Mindfulness som en organisatorisk forandringsagent – ligesom det alle dage har været en forandringsagent i individers liv.

Bo Heimann har undervist i Mindfulness i en række større danske organisationer med et forløb, der er baseret på videnskabelige resultater og designet til travle mennesker med lidt tid og høje ambitioner. Forløbet integrerer Mindfulness og dagligdagens konkrete opgaver. Det formidles let forståeligt og tilgængeligt for mennesker med en travl hverdag.

Kontakt Bo Heimann

RUNG NU på +45 20 83 85 88 eller send E-mail