Loading...
BEVIDST LEDELSE

Dagens ledere af fanget i et voldsomt krydsfelt.

 

Udefra er de pressede af den fjerde industrielle revolution, der er i gang med stormskridt – tænk nano- og robotteknologi, tingenes internet, 3D-print, kunstig intelligens, kvantecomputere, autonome køretøjer og mobile enheder med hidtil uset regne- og lagringskraft. Alle markeder, uanset branche, er derfor præget af store forandringer, der kommer hurtigere og hurtigere. Det skal dagens ledere forholde sig til – og enhver organisations interne liv er præget af det (øgede krav om resultater og innovation, pressede deadlines, øget kontrol og målstyring, kortere og kortere levetid for produkter, hyppige organisationsændringer mv.).

 

> Anmeldelse af Bevidst Ledelse hos Dansk Psykolog foreningher.

Samtidigt er der kriser inden for snart sagt alle betydende dele af vores samfundsstruktur: sundhedssystemet er i krise – det har svært ved at honorere kravene om kort ventetider, nye behandlingsformer og integration af de såkaldte alternative behandlingsformer. Uddannelsessystemet er i krise – det har svært ved at forberede de studerende fornuftigt til den meget foranderlige virkelighed anno 2016. Det økonomiske system krakkede i 2008, og lader til at have en indbygget svaghed, der leder til at nogle få tjener voldsomt meget, imens det går ud over de mange, dyrene og miljøet.  Og endelig er der miljøet, der er ved at bukke under.

 

Dette lægger også et pres på virksomhederne.

 

> Artikel om Bevidst Ledelse bragt hos Lederne her.

Samtidigt ved vi, at medarbejdere trives og præsterer bedst, når deres nærmeste leder er nærværende, autentisk, empatisk, klart kommunikerende og evner at tale formål og mening.

Endelig har lederne selv behov for at deres ledelsesgerning gavner og giver mening for dem selv, deres medarbejdere og en større sammenhæng, og en længsel efter for at være et menneske i balance, der også har overskud til dem selv og deres kære i privatlivet. 

 

Kultivering af bevidsthed

Derfor har ledere ikke brug for værktøjer og teknikker men brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå helheder og større sammenhænge.

 

‘Bevidst Ledelse’ formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel- og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer. 

 

Bevidst Ledelse –  Forlaget Mindspace
Buddhistisk visdom for ledere
Af Bo Heimann
186 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-94-6
Pris: 298 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-95-3
Pris: ca. 208 kr.
Udkom 27. maj 2016

Det kan betale sig at gøre godt. Virksomheder med formål, der rækker ud over produkt og profit tjener gode penge.

Bo Heimann forklarer kort, hvad det har med Pythagoras og Bevist Ledelse at gøre.

Gode ledere reagerer ikke – de responderer. Og der er en verden til forskel.

DET SIGER DE OM BOGEN:

(se hele bogens cover her)

“Dette er en ambitiøs bog, der bygger på buddhistisk filosofi og inddrager tanker fra Descartes, Aristoteles, Einstein og Adam Smith. Men vi ledere har brug for at være ambitiøse! Pointerne og redskaberne i denne bog er vigtige og yderst relevante i en tid, hvor vi er udfordret af økonomien, migration, terrorisme og klimakrise. Virksomheder har sammen med staterne en central rolle i forhold til at finde løsninger og svar på disse enorme udfordringer. Og den enkelte leders bevidsthed er helt afgørende.
Efter endt læsning, giver det mening, at en god leder i dag bør være interesseret i bevidsthed fremfor flere værktøjer. Ledere må se sig selv og deres organisation som værende forbundet med hele verden”

Christian Stadil, EjerThornico A/S

“Vi står midt i enorme udfordringer på alle niveauer i samfundet. Der er virkelig brug for nyt lederskab – brug for ledere, der tænker alternativt, dybere og længere; som kan se helheder og som forstår sig selv, organisationen og verden som værende i ét sammenhængende, komplekst system.
Vi skal fra ‘jeg’ til ‘vi’. Fra ego til eco. Denne fremragende bog giver et klart billede af hvorfor og hvordan”.

Manu Sareen, Tidl. Minister

“Her er en bog med masser af vigtigt stof, godt formidlet og med brændstof og redskaber til at komme videre som leder. Bo Heimann trækker på nyeste ledelsesforskning fra hele verden og tanker fra græsk filosofi og ikke mindst visdom fra den buddhistiske tradition, som man fornemmer, at han er så godt hjemme i, at han kan oversætte det relevant til en moderne ledelseskontekst. Bogen er spændende, velskrevet og som læser føler man sig godt ført rundt undervejs – og naturligvis slippes man ikke ved det sidste punktum. Nej, i appendixet hjælpes man godt videre med en række meget brugervenlige guidede meditationer”.

Carsten Ohm, Social entreprenør og stifter Re:new konferencerne og Folkevandringen

“Bo Heimann har med denne bog sat vores fælles fremtid og dets udfordringer på dagsordenen. Med en omfattende komparation til buddhistisk visdom leveres et enkelt budskab: ´Mennesker i ubalance skaber en verden i ubalance´. Fremtidens vækstvirksomheder er derfor dem som kan revitalisere og legitimere deres eksistensberettigelse ved at skabe innovationer, der har et formål og som tjener helheden. Det kræver en ny ledelsesansvarlighed – bevidste ledere – som insisterer på at balancere kravet om ‘innovation’ og ‘effektivitet’ uden at det bliver på bekostning af vores fælles ‘eksistens'”.

Carsten Arnfjord Thomsen, Co-founder RETHNK - Learning, Innovation and Transformation

“Vi har brug for en fundamental anderledes historie, der ser verdens udvikling i et større perspektiv. For at kunne kunne tage hul på et nyt kapitel i vores fælles fremtid må vi først lægge industrisamfundets lineære og kortsigtede logik bag os. Vi er begrænset af et verdensbillede, kompetencer, adfærd og systemer, der hører til i en forsvunden tidsalder. Nøglen, der for alvor kan åbne døren til det 21. århundrede, skal smedes af en større bevidsthed om verdens reelle tilstand og vores rolle i den. Provokerende vil nogle måske mene. Sund fornuft vil andre tænke. Bo Heimanns samlede forfatterskab er præget af et fokus på værdier, selvansvar, svære valg, frihed og reflektion. Denne bog er ingen undtagelse. Ledere bærer et særligt ansvar for at handle klogt på forkant af fremtiden. Denne bog kan forhåbentlig inspirere dem til at erkende, at enhver omstilling begynder i og hos os selv”.

Kenneth Mikkelsen, Forfatter & foredragsholder, ledelsesrådgiver og læringsdesigner

“Det nye forretningsparadigme kræver ledere med talent for både forretning, formidling og spiritualitet. Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet, men om at vi alle sammen udvider vores bevidsthed, så vi alle træffer bedre, mere langsigtede og gode beslutninger for os selv, vores forretninger og hinanden. Jeg er berørt over Bo Heimanns passionerede vidde og dybde i en virkelig flot bog, der bidrager til en bedre måde at lede os selv, virksomheder og samfund på – med det ene formål, at skabe en bedre verden og et bedre liv i balance”.

Sandja Brügmann, CEORefresh Agency og The Passion Institute

“Bevidst Ledelse er en meget vigtig bog, fordi ledere i dag ikke har brug for flere værktøjer, men for helhedstænkning og bevidsthed om formål, værdier og samskabelse for at skabe resultater. Bogen forklarer ikke kun hvorfor det er tilfældet, men trækker på både buddhisme og moderne ledelsesteorier og giver også konkrete anvisninger ift., hvordan man som ledere kan arbejde med noget så abstrakt men afgørende vigtigt som bevidsthed”

Bettina Clement, Adm. DirektørSoulLeadership.world

“Bogen inviterer dig som leder og som menneske på en spændende rejse gennem drivkræfterne bag den vestlige verdens hidtidige ledelses- og værdiopfattelser. Den dokumenterer, at tiden er inde til at ændre vore værdibegreber og den måde vi driver udvikling og især ledelse på. Forfatteren deler gavmildt ud af sin indsigt i buddhistisk filosofi og moderne ledelses teori, og giver dig et kvalificeret bud på vejen til din spirituelle intelligens og gennem denne til dit oplyste lederskab.
Et lederskab  hvor du accepterer forandring som noget naturligt, nødvendigt og skabende, og hvor din opgave som leder gennem respekt og ligeværdighed er at bringe mangfoldighed og harmoni omkring dit team og løsningen af din virksomheds opgaver”

Steen Høgh, Ledelseskonsulent og bestyrelsesmedlem

“UCLA har beregnet, at de næste 12 måneder vil der blive uploaded mere skriftlig dokumentation i skyen, end der blev skabt de forudgående 1000 år. Efterhånden  er det derfor også gået op for mange internet piloter, at der oftest findes effektive, tussegamle alternativer til normen. Det gælder også indenfor det enorme bibliotek af management litteratur om topledelse. Denne bog er således noget for den utraditionelle leder, der ønsker at strække sig ud over normen. Ved at læse denne bog kan man skyde genvej, og få et hurtigt overblik over, hvordan østens tænkning og meditationsteknikker kan bidrage til lederens innovationskraft og generelle kapacitet.  Ingen tvivl om, at Bo Heimann ved hvad han taler om, om det virker vil være op til læseren”.

Ulrik Bülow, Adm. dir.Otto Mønsted A/S, tidl. adm. dir. Sonofon, Synoptik og Matas.

“Jeg er helt vild med dedikerede nørder. Sådan nogle som Bo Heimann, hvis pen er legende let, og hvor budskabet står klokkeklart: Vi kan ikke løse morgendagens problemer med fortidens redskaber. Så hvad gør vi? Heimann opfordrer os i denne bog til at forene krop og bevidsthed, lære at tænke i helheder og udvikle empati og forståelse for det andet. Han henter sin inspiration i den buddhistiske tænkning, og er selv erfaren praktiker på feltet. Bogen er fyldt med tankevækkende indsigter og gode øvelser til sidst for den læser, der gerne vil i gang.   Personligt bliver jeg aldrig buddhist, men er jeg fuldstændig enig i pointerne – den udvidede, empatiske, æstetiske tænkning og praksis er vejen frem, hvis vi sammen skal udvikle bæredygtige praksisser til gavn for de kommende generationer”

Lene Tanggaard, Professor, Ph.d.Aalborg Universitet

“Buddhismen er ´the original stuff´ og dét, som megen moderne hjerne- og sindsforskning lægger sig op ad og udvikler videre på. Bo Heimann er lykkes fantastisk flot med at anskueliggøre i helt dagligdags terminologier, hvorfor buddhismens visdom er yderst relevant for os – og ikke mindst, hvordan vi som ledere kan bruge det i hverdagen.
Bogen giver et rigtigt godt overblik over den bevidstheds- og ledelsesudvikling, vi har været igennem – og ikke mindst, hvor vi er på vej hen”

Jens Schultzer, Ledelsesrådgiver, forfatter og tidl. adm. dir.Nokia Tyskland, Østrig og Schweitz

“Jeg er overbevist om, at vi som ledere og mennesker – måske med små skridt ad gangen – vil finde rigtig meget inspiration i det såkaldt spirituelle og måske især buddhistisk visdom. Hvis meditations-klokke-lyde og røgelse er for meget for dig, så start i stedet med bogen her.  
Få en videnskabelig og nøgtern gennemgang af, hvad vores verdenssyn er præget af i dag og ikke mindst, hvordan vi kan hente ny inspiration fra filosofi, hjerne- og hjerteforskning og religiøse traditioner”

Karin Hindkjær, KommunikationsdirektørCOOP